Suunnitelmat

Välittömät toimenpiteet siilon elvyttämiseksi

Siilo tarjoaa ikonisen tilan, jossa Aallon perintöä modernismin inhimillisenä ilmentymänä voidaan tutkailla ja myös nähdä uudessa valossa – jossa kestävälle kehitykselle, ilmastonmuutokselle sekä tieteen ja taiteen yhteistyölle voidaan tarjota keskeiset roolit. Siilon sijainnilla – napapiirin läheisyydessä – ja ehdotetulla käyttötarkoituksella voidaan kiinnittää huomiota ympäristössä tapahtuviin radikaaleihin muutoksiin, jotka koskettavat meitä kaikkia.

Rakennus on yhdistelmä eri rakennusmenetelmiä. Siilo koostuu kolmesta betonisesta lastusäiliöstä, jota peittää kirkkomainen ohutkuoritekniikalla toteutettu betoniharjakatto ja jota rytmittävät katto- ja pohjakerrosten ruutuikkunat. Francesca Piccolon tekemän kartoituksen mukaan (Identification and conservation in Alvar Aalto’s industrial sites: The case of Toppila Pulp Mill, 2017), kesällä 2016 siilo oli kärsinyt lähinnä vesivaurioista. Hänen ehdottamansa korjaustoimenpiteet on tiivistetty seuraavasti: pintojen puhdistus, pintojen korjaus (halkeamien paikkaus ja pinnoitusten uusinta) sekä pintamateriaalien vedenpitävyyden parantaminen. Osa näistä korjaustoimenpiteistä toteutettiin jo rakennuksen ja sen ongelmien kartoituksen jälkeen.

Seuraavat vaiheet:

Siilon olemassa olevien tietojen kokoonpano ja järjestäminen: mm. rakenteelliset tutkimukset, historialliset piirustukset, valokuvat, skannaus ja muu relevantti materiaali (Vaihe työn alla. Myös elokuvantekijä Tapio Snellman vieraili kohteessa syyskuussa 2020, ja suoritti dronekuvausta ensimmäisestä vaiheesta siilosta kertovaa dokumenttielokuvaansa varten).

Vierailut kohteessa (Charlotte Skene Catling ja Adam Lowe; sekä Laura Heinonen ja Otto Lowe, Skene Catling de la Peña -suunnittelutiimi ja rakenteellinen insinööri – vierailujen järjestäminen tulee riippumaan kansainvälisistä koronarajoituksista).

Kokoukset paikallisten sidosryhmien kanssa: mukaan lukien Oulun kaupunginvaltuuston jäsenet, Aalto-säätiö ja paikallisyhteisön jäsenet.

Välittömien toimenpiteiden arviointi.

Pohjapiirrustusmallien valmistelu.

Rakennuksen ja tontin 3D-mallin valmistus.

Ulkoasusuunnitelman sekä tontille asettelu- ja tilamallien valmistelu.

• Ensimmäisen vaiheen rakennusaikataulun valmistelu (yhdessä insinööritiimin kanssa) rakennuksen vakauttamiseksi ja sen suojaamiseksi säävahingoilta.

Talotekniikan yhdistäminen (vesi, sähkö, jätevesi/ jätteet).

• Paikallisen rakennustiimin valitseminen.

• Rakennuksen lisäsiiven yksityiskohtaisempi suunnittelu ja kehitys.

Rakennusohjelman ja tarjouspaketin valmistelu.

Tämän hetkinen tavoite on aloittaa rakentaminen kesällä 2023.

• Aalto Siilo yhdistyksen ja hallituksen muodostaminen.

• Varainhankintaohjelman ja siihen liittyvien tapahtumien aloitus.Yhteenveto ehdotetuista käyttötarkoituksista

Siilo tarjoaa mahdollisuuden dokumentoida ihmisen rakentamia ympäristöjä ja luonnonympäristöjä. Revontulien sähkömagneettisen energian visualisointi, selluloosan ja ligniinin kaltaisten tulevaisuuden luonnonmateriaalien merkityksen ja käyttötapojen uudelleenmäärittely sekä merien saastumisen seurantatoimet kulkevat käsi kädessä ilmastonmuutoksen ja sen ympäristövaikutusten dokumentoinnin kanssa.

Ehdotuksemme on sijoittaa AALTOSIILO-digitointikeskus Aallon suunnittelemaan siilorakennukseen ja sen rinnalle tulevaan jatkeeseen. Se keskittyy digitoinnin ja digitaalisen datan prosessoinnin haasteisiin Pohjois-Suomen olosuhteissa. Arkkitehtonisen teollisuusperinnön ja ympäristönsuojelun tueksi se yhdistää digitaalisen teknologian sekä taiteellisia lähestymistapoja muuttuvan ympäristön dokumentointiin.
Uuden koulutus- ja tutkimuskeskuksen pääpainoina ovat:

• Tekniikan koulutus ja osaamisen jakaminen
•Teollisen arkkitehtuurin kunnon heikkeneminen (teollisuusrakennuksista on muodostumassa tulevaisuuden nähtävyyksiä)
• Uhanalaisten kasvien määrän kasvu arktisilla alueilla
• Uusien digitointimenetelmien kehitys merten saastumisen dokumentointiin
• 3D-skannauksen ja kuvauksen haasteet matalissa lämpötiloissa
• Ikiroudan katoamisen dokumentointi ja sen vaikutukset arkkitehtuuriin
• Äänten / ääniaaltojen / oraalitradioiden dokumentointi
• Työkalujen ja koulutuksen tarjoaminen alkuperäisyhteisöille, mm. saamelaisille