News

16/3/22

23/12/21

11/10/21

Siilon julkisivun 3D-skannaus on valmis

AALTOSIILO -tiimillä on ilo ilmoittaa, että Alvar Aallon siilon julkisivun 3D-malli on saatu valmiiksi. Skannaus toteutettiin yhteistyössä Arctic Drone Labs -tiimin kanssa Oulun ammattikorkeakoulusta. Rakennuksen ja sen tontin skannaus tehtiin kesällä drone-pohjaisella Lidar ja fotogrammetria -skannaustekniikoita hyödyntäen. Mallia tullaan täydentämään vielä skannauksella rakennuksen sisätiloista.

3D-mallilla voidaan säilyttää tarkka dokumentaatio rakennuksen alkuperäisestä tilasta ennen saneerausta ja sen pohjalta luodaan myös arkkitehtoniset suunnitelmat.

19/7/21

Remontointi alkaa: siilon puhdistus

© Valentino Tignanelli

Heinäkuun alusta lähtien Valentino Tignanellin johtama paikallinen tiimi Oulussa on suorittanut AALTOSIILOssa korjaustoimenpiteiden ensimmäistä vaihetta. Yli neljä lavallista vuosien aikana kertynyttä roskaa poistettiin pitkään tyhjillään olleesta rakennuksesta. Alempien kerrosten sisäpinnat, alkuperäiseen 1930-luvun kulkusiltaan (jonka vakausongelmat vaativat korjausta) asti painepuhdistettiin. Töiden ennakoidaan valmistuvan pian, jolloin pääsemme aloittamaan maalausvaiheen.

Karkotustoimenpiteiden avulla skannaustoimintaa häirinneet ja tuhoa aiheuttaneet kyyhkyset on karkoitettu rakennuksesta. Arctic Drone Labs yhdessä Oamkin kanssa on jo aloittanut siilon skannauksen ulkopuolelta, jonka pohjalta rakennuksesta luodaan 3D-malli.

14/7/21

15. kansainvälinen Alvar Aalto Symposium – Teollisuuden tulevaisuus

Alvar Aalto -säätiön järjestämä 15. kansainvälinen Alvar Aalto -symposium – Teollisuusrakentamisen tulevaisuus (12.-13. elokuuta 2021) keskittyi historiallisten, nykyisten ja tulevaisuuden tuotantoteollisuuden tilojen ja ympäristöjen kohtaamiin haasteisiin. Pääteemaa tutkittiin kolmesta eri näkökulmasta: Luotettava kumppani –tehdasrakennus kaupungissa, Vastuullinen toimint – kestävät teollisuusympäristöt ja Identiteetin rakentaminen – teollisen arkkitehtuurin rooli yhteisön, tunnistettavuuden ja arvon luomisessa.

Alvar Aalto -akatemian, Jyväskylän kaupungin ja useiden muiden kumppaneiden kanssa järjestetyn tapahtuman loppuhuipentumana oli Charlotte Skene Catlingin ja Adam Lowen AALTOSIILO-projektin esittely. Kaksi päiväinen ohjelma sisälsi puheiden ja keskustelujen lisäksi vierailuja arkkitehtonisissa kohteissa, näyttelyitä ja erilaisia ​​julkisia tapahtumia.

Lisätietoja tapahtuman sivuilla

5/7/21

AALTOSIILO ja Rafael Moneo

Rafael Moneon suunnittelema rajoitettu painos AALTOSIILON tueksi © Rafael Moneo

On Factum Foundation -säätiön suuri ilo paljastaa Rafael Moneon suunnittelema La Mejoradan ‘Las Cercas’ 2015 -viinin rajoitettu painos AALTOSIILO-hankkeen tueksi. El Monasterio de la Mejoradan viinitila on myös käynyt läpi laajan saneerauksen toiminnan varmistamiseksi ja nyt sen kokoelmiin kuuluva palkittu viini tulee auttamaan keräämään varoja AALTOSIILOlle. Yhteistyö on upea esimerkki joka tunnustaa arkkitehtonisen ja teollisen perinnön merkitystä.

Kiitämme Rafaelia hänen avokätisestä avustaan ja tuesta AALTOSIILOA kohtaan.

Lisää uutisia tulossa pian!

5/7/21

The Aalto Capsule & Silo Dreaming

Toppilan puuhakesiilon sisäpuoli talvella 2021 © Laura Klemola

Osana Lontoon kolmannen Architecture Film Festival -arkkitehtuurielokuvafestivaalin ohjelmaa (2 - 27. kesäkuuta) Charlotte Skene Catlingin kuratoima ‘Aalto Capsule’ -kapselikokoelma kiinnitti huomiota eri ​​näkökulmien ja materiaalien kautta Alvar ja Aino Aallon modernistiseen betonisiiloon Oulussa.

Kapselikokoelman tavoitteena ei ollut pelkästään pohtia Aaltojen perintöä yhtenä 1900-luvun tunnetuimmista arkkitehdeistä, mutta samalla myös juhlistaa Oulua, joka on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026.

Virpi Suutari kuvaa Aallon henkilökohtaista elämää, hänen saamiaan vaikutteita ja arkkitehtuuria dokumenttielokuvassa Aalto (2020), kun taas hänen ensimmäinen teollisuusprojektinsa, vuonna 1931 valmistunut Toppilan sellutehdas ja sen tämänhetkinen muodonmuutos AaltoSiilo-arkkitehtuuriprojektin myötä yhdistää Aallon ajatukset nykyhetken huolenaiheisiin ja haasteisiin: kuinka teollista arkkitehtuuriperintöä voidaan suojella ja ottaa uudelleen käyttöön, mitkä ovat teollisuuden vaikutukset arktisen alueen luontoon, miten rakennuksia ja ympäristöä voidaan dokumentoida sekä miten muutokset nykypäivän rakennuskäytännöissä ja asenteissa voisivat auttaa luomaan jotakin positiivista 1900-luvun tuhoisista teollisuusraunioista. AaltoSiilo uudelleenarvioi fyysisen läsnäolon merkitystä nykypäivänä sekä teollisen perinnön roolia kollektiivisen muistin, paikka- ja kulttuuriidentiteettien muodostamisessa. Yhteistyössä monien kulttuuriorganisaatioiden ja Oulun kaupungin kanssa, Aallon siilosta pyritään tekemään dynaaminen osa Toppilan alueen elämää: paikallinen keskus luoville ideoille, joilla on maailmanlaajuinen vaikutus.

Peter von Baghin dokumenttielokuva Muisteja, pieni elokuva Oulusta 1950-luvulla (2013) luo projektille kontekstin, kuten myös ‘Silo Dreaming’ artikkeli siilojen ikonisten muotojen vaikutuksesta 1900-luvun alun modernistiseen arkkitehtuuriin. Aalto Säätiön arkistojen uumenista kaivetut siilon alkuperäiset piirrustukset, pienoismallit ja värimaailmat antavat vihjeitä Aallon ajattelutavasta ja suunnitteluprosessista. Kapselin tuoreimmat materiaalit, kuten Tapio Snellmanin dronella kuvattu filmi AaltoSiilo (2020), Rami Saarikorven interaktiivinen Lidar-skannaus ja panoraama AaltoSiilo360º sekä Valentino Tignanellin kummitteleva äänitallenne siilon sisältä. Kuvamateriaalin kanssa esitetty podcast Adam Lowen ja Charlotte Skene Catlingin välillä pohtii lyhyesti siilon taustaa: Oulun monimutkaista historiaa, sen tervaporvareita sekä niitä monia tavoitteita ja kriittisiä aiheita, joita projekti kokonaisuudessaan edustaa.

Tutustu Aalto Capsule -kapselikokoelman maksuttomaan sisältöön

12/12/20

AALTOSIILO: Factum Foundation ja Oamk

© Otto Lowe

Factum Foundation ja Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ovat iloisia voidessaan ilmoittaa allekirjoittaneensa yhteistyösopimuksen. Yhteinen hanke tarjoaa innovatiivisen tutkimus- ja koulutusohjelman, joka vastaa teoreettisiin, käytännön ja eettisiin vaatimuksiin, jotka liittyvät uusien ja kehittyvien digitaaliteknologioiden käyttöön rakennusten ja arkkitehtonisen perinnön säilyttämisessä ja korjaamisessa Pohjoismaissa. Maisteri- ja tohtorikoulutettavilla sekä jatko-opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä monitieteellisessä tutkimuksessa ja koulutuksessa johtavien kansainvälisten tutkijoiden ja ammattilaisten kanssa, jotka työskentelevät digitaalisen teknologian soveltamisessa arkkitehtuuriperintöön.

Factum tekee yhteistyötä Skene Catling de la Peña -arkkitehtuuritoimiston kanssa samalla, kun varainhankinta on käynnissä rakennuksen kunnostamisen tukemiseksi, paikallisyhteisön voimaannuttamiseksi ja AALTOSIILOn avaamiseksi kansainväliselle yleisölle. AALTOSIILO on omistautunut digitoimaan ja jakamaan ymmärrystä teollisuusarkkitehtuurista ja sen vaikutuksista ympäristönmuutokseen. Saneerauksen ensitöiden on määrä alkaa keväällä 2021.

Lisätietoja hankkeesta (englanniksi)

Lehdistötiedote (englanti | suomi)

21/8/20

Alvar Aallon suunnittelema siilo Oulussa saa uudet omistajat

© Otto Lowe

Perjantaina 21. elokuuta Charlotte Skene Catling, arkkitehtitoimisto Skene Catling de la Peñasta, ja Adam Lowe, Factum Foundationin perustaja, ostivat Oulussa sijaitsevan Alvar Aallon siilon.

Charlotte Skene Catling ja Skene Catling de la Peña ovat tehneet pitkään yhteistyötä Adam Lowen ja Factum Foundationin kanssa erilaisten näyttelyiden luomisessa, joissa yhdistyvät teknologia ja kulttuuriperinnön suojelu, kuten 'The Veronica Scanner: Live 3D Portraiture' at the Royal Academy Lontoon Royal Academyssä, 'Scanning Seti: The Regeneration of a Pharaonic Tomb' Baselin Antikenmuseumissa ja 'Madame de Pompadour in the Frame' Waddesdonin kartanossa Britanniassa. He suunnittelevat parhaillaan pysyvää näyttelyä ‘Grade II’ -suojelumerkityssä rakennuksessa, joka tulee esittelemään 1600-luvun espanjalaista taidetta ja arkkitehtuuria Bishop Aucklandiin (osa The Auckland -hanketta, aukeaa 2021). Työn alla on myös Sevillassa sijaitseva 1500-luvulla rakennettu taidemaalari Diego Velázquez synnyinkoti, josta on tekeillä mittava museo- ja kulttuurikeskus (Casa Natal de Velázquez, aukeaa 2022). Yhdessä he pyrkivät myös pelastamaan Englannin vanhimman kellovalimon Lontoossa sijaitsevan Whitechapel Bell Foundryn ja ennallistaa tähän kansainvälisesti tärkeään perintökohteeseen toimiva 21. vuosisadan valimo.

Siilon uudet omistajat odottavat innolla mahdollisuutta palauttaa tämä suuremmoinen rakennus takaisin alkuperäiseen loistoonsa ja varmistaa sille tulevaisuus. Alvar Aalto loi siilon selluloosatehtaan raakamateriaalin säilytykseen vuonna 1931, mutta kun restaurointi on valmis, se muuntautuu uudeksi keskuksi, joka soveltaa digiteknologiaa kulttuuriperinteen säilyttämiseen ja suojeluun.