Factum Foundation -säätiö

Factum Foundation on Madridissa vuonna 2009 perustettu voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka päämääränä on osoittaa korkean resoluution tallennus- ja uudelleenmateriaalisointitekniikoiden merkitys maailman kulttuuriperinnön dokumentoinnissa, seurannassa, tutkimuksessa, jakamisessa ja henkiin herättämisessä.

Taidetta ja kulttuuria uhkaa monenlaiset vakavat tekijät, kuten vandalismi massaturismi, sota, luonnonkatastrofit, restaurointivirheet ja kaupallinen hyväksikäyttö. Konservoinnin ja kulttuuriperinnön suojelun ammattilaiset ovat viime vuosina tunnistaneet korkean resoluution digitaalisen dokumentoinnin korvaamattoman merkityksen ja digitointi osaamisen integrointi alan käytäntöihin ja ympäröivään keskusteluun on päässyt alkuun. Keskeinen asenteen muutos on ollut perustavanlaatuinen jäljennösten roolin uudelleenarviointi, ja ymmärrys niiden luomasta arvosta, kun esimerkiksi jäljennös asennetaan taideteoksen alkuperäiseen sijaintiin, esillepannaan uudenlaisissa konteksteissa tai voi kiertää näyttelyissä. Jäljennökset osoittavat korkealaatuisen tallennuksen avulla saatavissa olevan datan laadun. Ne ovat hyödyllisiä työkaluja alkuperäisten museoesineiden muutosten- ja tilanseurantaan ja lisäämään tietoisuutta kasvavien museokävijöiden keskuudessa, kuinka hienovaraista ja vaikeaa menneisyyden säilyttäminen on. On kriittisen tärkeää että tutkimme esineiden historiallista ja fyysistä koostumusta kehittääksemme parempia tapoja niiden suojelemiseksi ja säilyttämiseksi.

Factum Foundation on maailmanlaajuisesti johtava kulttuuriperinnön säilyttämisen asiantuntija. Säätiö on pannut aluille ja ollut mukana lukuisien näyttelyiden, tutkimusten, säilyttämisohjelmien ja uraauurtavien yhteishankkeiden parissa, joiden avulla on dokumentoitu suuria taideteoksia ja monumentteja ympäri maailmaa. Lyhyt kuvaus merkittävistä projekteista viime vuosilta: jäljennöksen luominen mm. Nimrudin Ashurnasirpalin palatsin Lamassu-veistoksista, Tutankhamunin haudan, sekä Salviatin maalauksesta Palazzo Grimaniin. Käynnissä olevia hankkeita ovat muun muassa fotogrammetrian koulutus Saudi-Arabiassa, Birdman-kulttuurin dokumentointi Pääsiäissaarella, kadonneen Al-Idrisin hopeakartan rekonstruktio, Luxorissa sijaitsevan Djehuty Gardenin arkeologisen kaivauksen jäljennös, sekä Nigerian Bakor-monoliittien dokumentointi, konservointi ja tietoisuuden lisääminen.

Facum Foundationin ensisijainen tavoite on varmistaa, että tulevat sukupolvet pääsevät osallisiksi menneisyyteen tavalla, jossa sitä voidaan tutkia ja emotionaalisesti kokea. Rakennamme alati kasvaa elävää arkistoa maailman eri sivilisaatioilta perimistämme ihmeistä – jotta tulevat sukupolvet, joiden asenteet kulttuuriperintöön ja teknologinen osaaminen ovat todennäköisesti hyvin erilaisia kuin omamme – saavat käyttöönsä resurssit puhtaana ja käsittelemättömänä raakadatana.

Säätiön äskettäin julkaistu kirja, The Aura in the Age of Digital Materiality: Rethinking Preservation in the Shadow of an Uncertain Future (Silvana Editoriale, 2020) [Lue ilmainen onlineversio | Osta fyysinen kirja] on poikeuksellinen kokoelma yli viisikymmentä esseetä taiteen historioitsijoilta ja laajemmin museoiden, arkkitehtuurin, tieteen, etiikan, alkuperäiskansojen ja muiden alojen edustajilta. Yhteenpantuna on ihaltavaa katsella ponnisteluja yksilöiden, yhteisöjen ja eri maiden yhteentuomiseksi taiteen kautta.


Factum Arte, jonka Adam Lowe perusti vuonna 2001, on Factum Foundationin sisaryhtiö. Madridissa sijaitseva yritys koostuu taiteilijoista, teknologian ammattilaisista ja konservoitsijoista, jotka ovat erikoistuneet digitaali- ja analogitekniikoiden sovitteluun – sekä nykytaiteilijoiden teoksia että museo jäljennösten tuotantoa varten, osana johdonmukaista lähestymistapaa kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja levittämiseen. He ovat luoneet tarkoitukseen suunniteltuja skannereita, tulostimia, ja muita laitteita ja ohjelmistoja optimaalisten tulosten saamiseksi niin digitaalisen tiedon tallentamisessa kuin esillepanossa. Factum Arten kosketusvapailla ‘non-contact’ menetelmillä on kasvava vaikutus konservoinnin alalla ja heidän työnsä on auttanut avartamaan jäljennösten tarjoamaa lisäarvoa kulttuuriperinnön suojelussa.

Adam Lowe ja uusi Al-Idrisin hopeakartta © Oak Taylor Smith

Adam Lowe työskentelee yhdessä monien maailman johtavien taiteilijoiden kanssa yhdistääkseen teknologiaa ja käsityötaitoja. Factum Arten veistokselliset teokset Jenny Holzerille koristavat Abu Dhabin Louvren ulkopuolta. Factum Artessa 3D-tulostettu Michael Hansmeyerin suunnittelema teatterilavastus Romeo Castelluccin ohjaamaan Taikahuilu oopperaan Théâtre Royal de La Monnaie De Muntissa ällistytti katsojat sen taiainomaisilla veistoksellisilla muodoilla. Viime vuosien aikana Factum Arte on työskennellyt Louvren, British Museumin, Pergamonin, Pradon, Madridin kansalliskirjaston, Fondazione Giorgio Cinin, Egyptin museoviraston ja monien muiden maailman merkittävimpien museoiden, säätiöiden ja henkilöiden kanssa.

Factum Arte ei pelkästään tuota suuria taideteoksia, vaan pohtii itse taiteen luonnetta – se avaa kokonaan uudenlaisen lähestymistavan taiteeseen.